วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ต้องการส่งของไปต่างประเทศ จะซื้อประกันสินค้าด้วยทำไง

confirm ตามน้องด้านบนค่ะ EMS มีประกันในตัวของมันเองค่ะ สินค้าไปตรงไหนแทรคได้หมด

ค่าบริการการ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดย TNT EXPRESS

ค่าบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศผ่านเครือข่าย TNT EXPRESS 

ให้ SME SHIPPING เป็นผู้แทนการขนส่งสินค้าออกระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายการส่งของ TNT EXPRESS เราพร้อมให้บริการการส่งสินค้าที่มีความสะดวก รวดเร็ว และราคาค่าบริการที่ประหยัดกว่า

บริการนี้เป็นบริการแบบ door to door คือการรับจัดส่งพัสดุจากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับที่ประเทศปลายทาง มั่นใจทุกครั้งในการส่งออกกับ SME SHIPPING ด้วยการตรวจสอบสถานนะการส่งออกได้ตรวจเวลาผ่านเวปไซต์ของ TNT EXPRESS WORLDWIDE ทั่วโลก และทุกการจัดส่งสินค้ากับ SME SHIPPING จะมีการประกันภัยจากความเสียให้และสูญหายวงเงิน 3000 บาท ต่อหนึ่งการส่ง หรือท่านสามารถเลือกซื้อประกันภัยเพิ่มได้  โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของเราที่เบอร์ 02-457-8336

WEIGHT ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9
Weight less than 10 KG. / น้ำหนักน้อยกว่า 10 กก.
ECONOMY BOX < 10KG 2120 1950 3410 4280 6360 4540 4900 6360 9020
Weight less than 25 KG. / น้ำหนักน้อยกว่า 25 กก.
ECONOMY BOX < 25 KG 2370 2180 4770 6640 8170 6720 8170 8170 12760
Weight less than 30 KG. / น้ำหนักน้อยกว่า 30 กก.
ECONOMY BOX < 30 KG 2960 2730 5110 7770 11800 8170 11260 11800 15320
Additional weight per KG for weight more than 30 KG. and not over than 70 KG. / ราคาเพิ่มต่อกิโลกรัม เมื่อน้ำหนักมากว่า 30 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.
Addition/KG 50 91 90 228 350 228 329 350 440
 
Rate per KG. If weight over than 70 KG อัตราต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ 70 กก. ขึ้นไป
WEIGHT ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9
Over 70 KG to 100 KG 68 148 88 291 257 301 413 384 490
Over 100 KG to 300 KG 58 134 82 289 246 285 394 366 463
Over 300 KG to 500 KG 49 124 78 278 241 278 382 355 447
- พื้นที่นอกเขตการให้บริการที่ประเทศปลายทางคิดเพิ่มขั้นต่ำ 850 บาท หรือ 25 บาท ต่อกิโลกรัม
- ประกันภัยเพิ่มเติม คิดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 2.5% ของมูลค่าสินค้า
- ราคานี้รวมค่าน้ำมันและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- กล่องที่มีน้ำหนักหรือปริมาตรเกินกว่า 30 KG คิดเพิ่ม 250 บาท
- จำกัดน้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 70 KG


คุณ สามารถตรวจสอบราคาค่าขนส่งได้จากตารางด้านล่างนี้ โดยตารางราคานั้นจะแบ่งโซนการส่งสินค้าออกเป็น 9 โซน โดยสามารถตรวจสอบชื่อประเทศที่ต้องการส่งว่าอยู่ในโซนใดจากด้านล่าง

Destination
ZONE Transit
Times
(Days)

  Destination
ZONE Transit
Times
(Days)

Andorra
5
3
Latvia
8
4
Argentina
9
6
Liechtenstein
5
3
Australia
6
3
Lithuania
8
4
Austria
5
3
Luxembourg
5
3
Bahrain
8
3
Malaysia
1
3
Bangladesh
6
3
Mexico
7
5
Belgium
5
3
Monaco
5
3
Bolivia
9
6
Morocco
9
6
Bosnia Herzegovina
8
7
Myanmar
6
2
Brazil
9
7
Namibia
9
5
Bulgaria
8
6
Netherlands
5
3
Cambodia
3
2
New Zealand
6
4
Canada
7
3
Nicaragua
9
5
Canary Islands
5
5
Nigeria
9
4
Chile
9
5
Norway
5
4
China
4
3
Oman
8
3
Colombia
9
6
Pakistan
6
4
Costa Rica
9
5
Panama
9
5
Croatia
8
4
Paraguay
9
5
Czech Republic
5
3
Peru
9
6
Denmark
5
4
Philippines
4
4
Ecuador
9
5
Poland
5
4
Egypt
8
6
Portugal
5
4
El Salvador
9
7
Qatar
8
3
Estonia
8
4
Romania
8
6
Fiji
9
5
Russian Federation
8
6
Finland
5
4
San Marino
8
4
France
5
3
Saudi Arabia
8
4
Germany
5
3
Serbia
8
6
Gibraltar
8
5
Singapore
1
3
Greece
5
5
Slovakia
8
4
Guatemala
9
6
Slovenia
8
4
Honduras
9
6
South Africa
8
5
Hong Kong
2
2
Spain
5
4
Hungary
5
3
Sweden
5
3
Iceland
8
3
Switzerland
5
3
India
6
4
Syria
9
5
Indonesia
4
4
Taiwan
4
3
Iran
8
4
Tanzania
9
5
Ireland
5
4
Turkey
5
6
Isle of Man
9
3
Ukraine
8
4
Israel
9
4
United Arab Emirates
8
3
Italy
5
4
United Kingdom
5
3
Japan
4
3
United States
7
3
Jordan
8
3
Uruguay
9
7
Korea South
4
2
Vaticano
9
4
Kuwait
8
4
Venezuela
9
5
Laos
6
2
Vietnam
3
2

ขอถามเรื่องส่งของทางเรือไปต่างประเทศ

ชนิดของการส่ง พัสดุไปรษณีย์ ต่างประเทศ

1.   พัสดุย่อย (small package) เป็นบริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ ในราคาถูกกว่าปกติ แต่มีกฎว่าต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม,
ห้ามใช้เทป หรือกาวปิดผนึก สามารถใช้เชือกผูกได้เท่านั้น และต้องแปะใบศุลกากร CN22 (สีเขียว) พัสดุย่อยยังแบ่งเป็น พัสดุย่อยทางอากาศ ทาง SAL และทางภาคพื้น
-   พัสดุย่อยทางอากาศ เป็นที่นิยมมากสำหรับผู้ขายสินค้าทางอีเบย์ ระยะเวลาในการส่งประมาณ 13 – 21 วัน (จากประสบการณ์ที่เคยส่ง)
-   พัสดุย่อยทาง SAL ไปทางเครื่องบินเหมือนกัน แต่ต้องรอปลดระวางเครื่องบินว่าง ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
-   พัสดุย่อยทางภาคพื้น ไปทางเรือ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ค่าบริการถูกที่สุด

2.   พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (International Parcel)
เป็นบริการส่งพัสดุไปต่างประเทศตามปกติ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม สามารถปิดผนึกได้ ค่าบริการสูงกว่า พัสดุย่อย
แต่เหมาะสำหรับประเทศ ที่เสี่ยงกับการที่ของจะหาย อย่าง อิตาลี และ ฝรั่งเศส แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ทางอากาศ ทาง SAL
และทางภาคพื้น เหมือนพัสดุย่อย ระยะเวลาส่งก็พอๆ กัน
เงื่อนไขการใช้บริการ
-   ขนาดอย่างสูง : แต่ละด้านไม่เกิน 1500 มม. ด้านยาวที่สุด รวมกับความยาววัดโดยรอบห่อพัสดุ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งไม่ใช่ ด้านที่มีความยาวที่สุดไม่เกิน 3000 มม.
-   ขนาดอย่างต่ำ : ไม่ต่ำกว่า 90 x 140 มม. ม้วนกลมด้านยาว + 2 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 170 มม. และด้านยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 100 มม.
-   น้ำหนักสูงสุด : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

3.   ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สิ่งของที่คุณส่งจะได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทุกขั้นตอนโดยมีระบบงานพิเศษ แยกเป็นเอกเทศ จากระบบงานไปรษณีย์ตามปกติ
คุณจึงมั่นใจได้ทั้งในด้านความรวดเร็ว ปลอดภัย และถึงมือผู้รับแน่นอน การไปรษณีย์ไทย ยินดีคืนค่าบริการให้คุณ หากสิ่งของถึงมือผู้รับ ล่าช้ากว่ามาตรฐานการนำจ่ายที่กำหนด และถ้ามีการเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้น เพราะความผิดพลาดของการไปรษณีย์ คุณจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย

บริการเสริม และวงเงินรับประกัน

1.   ลงทะเบียน 55 บาท บริการนี้ให้ความคุ้มครองแก่เอกสาร หรือสิ่งของที่คุณฝากส่งโดยมีหลักฐานการรับฝาก และการนำจ่ายให้แก่ผู้รับ
ส่วนการส่งต่อก็มีการปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างจากสิ่งของ ที่ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา จึงเหมาะสมสำหรับการส่งเอกสารหรือสิ่งของสำคัญ หรือมูลค่ามากพอสมควร
หากเกิดการสูญหาย หรือเสียหายเพราะความผิดของทาง การไปรษณีย์คุณจะได้รับชดใช้ในวงเงิน 1,800 บาท (สำหรับต่างประเทศ)

2.   EMS รวมอยู่ในค่าส่งแล้ว วงเงินชดใช้สำหรับต่างประเทศ ไม่เกิน 7,000 บาท สำหรับ package (พัสดุ) และ 3,000 บาท สำหรับ document (เอกสาร)

: ขอบคุณที่มา (คุณ danan89 )

การส่งทางเรือ
( เล่าจากประสบการณ์ ที่เคยทำงานที่เกี่ยวกับ บริษัทชิบปิ้ง ของตัวเองนะค่ะ)


/ ต้องติดต่อกับบริษัทชิปปิ้ง เพราะเขามีใบอนุญาต ผู้ส่งออก จากกรมการกลศุล
แล้วเขาจะแนะนำมาอีกทีว่าจะต้องทำอย่างไร
อย่างเช่น
- ประเภทของที่ต้องการส่งออก
- การแพ็คกิ้ง และ ขนาดความกว้าง - ยาว และการประเมิน น้ำหนักรวม
- การทำรีส รายการของ ( แพ็คกิ้งอิมวอยส์ )
- การจองเรือ และตู้คอนเทรนเนอร์
เช่น ถ้าของที่ต้องการส่งไม่เยอะ ก็สามารถไปกับตู้รวมได้ ราคาจะถูกลง
หรือ ถ้าของที่จะส่งมีจำนวนมาก ก็เหมาทั้งตู้คอนเทรนเนอร์เลย ซึ่งก็มีตู้หลายขนาด

-เมื่อแพ็คของเสร็จแล้ว และทำเอกสารแพ็คกิ้งอิมวอยส์เสร็จแล้ว ทาง บ.ชิปปิ้ง จะนัดวันโหลดของเข้าตู้คอนเทรนเนอร์
/ตรวจนับจำนวนชิ้นของที่แพ็ค / บอกหมายเลขตู้ตู้คอนเทรนเนอร์ / บอกชื่อเรือ และวันที่เรือออกเดินทาง / แจ้งเมืองท่าเรือปลายทางที่เรือไปถึง / วันที่เรือไปถึง
- และทางชิปปิ้งก็จะให้เอกสาร แพ็คกิ้งอิมวอยส์ ตัวจริงกับทางผู้ส่งต้นทาง แล้วผู้ส่ง ก็ต้องส่งเอกสารทาง EMS หรือ DHL ไปให้ผู้รับปลายทาง เพื่อใช้เป็นเอกสารในการรับของเมื่อเรือไปถึง

หรือมีอีกวิธีหนึ่งคือ ส่งของแบบ ดอร์ ทู ดอร์ ( door to door ) ถ้าเลือกส่งวิธีนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อย แต่เมื่อของไปถึง ทางเรือเขาจะจัดส่งของให้ผู้รับถึงบ้านเลย
สะดวกกว่า ไม่ต้องมายื่นเอกสารรอรับของด้วยตัวเอง

ปกติแล้วเพื่อน ๆ ส่งของไปต่างประเทศด้วยวิธีไหนกันอ่ะครับ

สินค้าที่ผมขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าใหญ่และออกจะยาวครับ
ก็มีอยู่ 3 แบบที่ผมให้ลูกค้าเลือกคือ

พัสดุ SAL  เริ่มต้นที่ 45$- 75$
พัสดุอากาศ เรมิ่ต้นที่ 55 - 88$
EMS เริ่มต้นที่ 70 - 112$  (112$ สำหรับของ 5 กิโลครับ หรือประมาณ 4,000 บาท เคยส่งไป อเมริกา แล้วครั้งหนึ่ง)

ดูๆ ไป ลูกค้าส่วนใหญ่มักมองว่าแพง แต่ถ้าเทียบดูแล้วค่าส่งของไทยเนี่ยถูกกว่าประเทศอื่นๆตั้งหลายบาทอยู่นะครับ

ครับ

น้ำหนักตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไปทุกชิ้น

การส่งของชิ้นเล็ก ๆ ไปต่างประเทศ ใช้วิธีส่งแบบไหนและคิดค่าส่งอย่างไรดี

คือเรามีสินค้าที่ทำมาจำนวนจำกัด และประกาศขายในเว็บบอร์ดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะคิดค่าจัดส่งอย่างไรดี เนื่องจากมีตั้งแต่โซนเอเชีย อเมริกา และ ยุโรป
ซึ่งค่าส่งมันจะต่างกัน แต่เราอยากคิดค่าส่งให้มันเท่ากันหมด จะได้สะดวกในการคำนวนค่าใช้จ่าย (หรือควรจะต้องแยกอ่ะ)

หลังจากที่ไปปรึกษาที่ไปรษณีย์ เค้าก็บอกให้เราส่งแบบพัสดุย่อย ซึ่งน้ำหนักของเราไม่เกิน 100 กรัม
ซึ่งเราอยากจะลงทะเบียนอีก 55 บาท เพื่อที่จะได้สามารถ track ได้ (ใช่ไหม)
แต่จากที่อ่านในบอร์ดนี้ บอกว่าถ้าหากสินค้าราคาไม่แพงมาก ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้
ของที่เราจะขาย ราคาประมาณ $6-$7 ไม่ได้ใส่กำไรเพิ่มไปเลย (อาจจะเพิ่มทีหลัง หากต้องโดน paypal หักค่าธรรมเนียมอีก)
พอรวมกับค่าส่งพัสดุย่อย + ลง ทะเบียน $3 ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ $10 (แพงไปป่าว)
เขาก็บอกให้เราใส่ซอง และเย็บแม็คเอา ซึ่งเราก็กลัวว่ามันอาจจะหล่นหายได้
แต่ถ้าไปส่งโดยพัสดุทางอากาศ มันก็จะแพงมาก (เห็นเค้าบอกว่าสำหรับพัสดุใหญ่ ๆ ที่มีน้ำหนักมาก ๆ )
มันก็ดูไม่เหมาะสมกับตัวสินค้ายังไงไม่รู้

พออ่านกระทู้อื่น ๆ อีกก็บอกว่าให้ใช้ Airmail ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต่างจากพัสดุย่อยอย่างไร
หมายถึงว่าสามารถส่งเป็นพัสดุได้ใช่ไหมคะ (ตามความเข้าใจของเรามันคือจดหมายธรรมดาอ่ะ)

อยากทราบว่า ส่งวิธีไหนถึงจะคุ้ม สะดวก และปลอดภัยที่สุดคะ
และค่าส่งเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าไม่แพงอ่ะ

นอกเหนือจากการส่งกับไปรษณีย์ไทย มีเจ้าอื่นไหมคะ และจะทราบราคาได้อย่างไร
เรากลัวว่าลูกค้าจะไม่เชื่อถือไปรษณีย์ไทยน่ะค่ะ เช่นถ้าหากของมันสูญหายจะทำยังไง

การส่งของไปต่างประเทศ

มีเรื่องสอบถามหน่อยครับ คือว่าผมต้องการส่งนาฬิกาข้อมือกับจดหมายหรือของอื่นๆไปให้เพื่อนที่จีน ควรจะใช้บริการของอะไรและแบบไหนดีครับ แล้วการเขียนที่อยู่ต้องเขียนเป็นภาษาจีนรึเปล่าครับ?

ปล.เพิ่งส่งของไปต่างประเทศครั้งแรก หากมีข้อแนะนำเพิ่มเติมกรุณาบอกด้วยครับ
ขอบคุณครับ

ใครเคยส่งของไปต่างประเทศ

มีเรื่องสอบถามหน่อยครับ คือว่าผมต้องการส่งนาฬิกาข้อมือกับจดหมายหรือของอื่นๆไปให้เพื่อนที่จีน ควรจะใช้บริการของอะไรและแบบไหนดีครับ แล้วการเขียนที่อยู่ต้องเขียนเป็นภาษาจีนรึเปล่าครับ?

ปล.เพิ่งส่งของไปต่างประเทศครั้งแรก หากมีข้อแนะนำเพิ่มเติมกรุณาบอกด้วยครับ
ขอบคุณครับ

ส่งของไปต่างประเทศอยู่สวนไหนของสวนจตุจักร

ถ้าเข้าจากทางเข้า 1 เดินตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะ ร้านจะอยู่ซ้ายมือ เลยศูนย์อาหารมานิดเดียว

ส่งสินค้า ไปต่างประเทศ (50 - 100 kg) ใช้อะไรดี และของอะไรดี (สิงค์โปร)

บริการ ไปรษณีย์ รับส่งพัสดุด่วนไปต่างประเทศ โดย DHL FedEx TNT Express ในราคาถูกกว่าไปรณีย์ไทย
อเมริกาเริ่มต้นเพียง 590 บาท เท่านั้น!!

Deesent Express บริการรับส่งพัสดุ และเอกสารด่วน ไปต่างประเทศ โดยบริษัทขนส่งชั้นนำระดับโลก DHL, FedEx, UPS และ TNT ท่านจึงมั่นใจได้ว่าพัสดุของท่านจะถูกส่งตรงถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านทางเวบไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก

และไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ จุดใดของประเทศ หรือมีของเพียงแค่ชิ้นเดียว ท่านก็สามารถที่จะส่งพัสดุไปยังต่างประเทศทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ด้วยบริการรับพัสดุถึงหน้าบ้านหรือบริษัทของท่านทุกที่ทั่วไทย (Door to Door Service) โดยใช้เวลาเพียงแค่ข้ามคืน จากต่างจังหวัดถึงกรุงเทพ (Next Day Service) พร้อมด้วยการประกันภัยหากพัสดุของท่านเกิดการชำรุดหรือสูญหาย

นับเป็นทางเลือกใหม่ของการบริการส่งพัสดุ  ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสะบาย แถมยังประหยัดแบบสุดๆ กับ Deesent Express
สอบถามอัตราค่าบริการ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน. 082-192-1923 Office 02-567-0767

อยากส่งของกลับไปต่างประเทศก่อนตัวจะกลับไป ต้องทำอย่างไร

อย่างอเมริกาก็จะมีเด่นๆก็UPS
http://www.ups.com/
เเต่ก็ควรเช็คเจ้าอื่นเปรียบเทียบกันก็ดี....เรื่องราคาก็ไม่น่าห่างกันเกิน ไป..เเต่ที่อาจต้องเช็คเพราะวันเวลาการรับของจากเราหรือวันเวลาการขนส่งของ ไปถึงอาจต่างกัน.

>>> ...ก็ติดต่อไปสอบถามว่า...
- เเถวนั้นมีสำนักงานที่รับส่งของไปที่ๆต้องการไหม
- ขอที่อยู่เบอร์โทรสำนักงานย่อยของเขา
- โทรถามสนง.เขาดูว่า มี''กำหนดการรับของ''ทุกๆวันไหนของสับดาห์ เเละอัตราค่าส่งเท่าไร คำนวนคร่าวๆดูว่าคุณต้องจ่ายเจ้านี้ๆเท่าไร
- เเล้วถามสนง.เขาดูด้วยอันนี้สำคัญ ว่าใช้เวลาส่งนานเท่าไร ถึงประมาณช่วงไหน
รับของไปเเล้วต้องไปเสียเวลารอเรือที่ท่าเมืองใหญ่อีก สอบถามดูให้ละเอียดครับว่าถึงที่นั่นประมาณวันที่เท่าไร
- เก็บเอกสารใว้ให้ดีเผื่อติดตาม

รู้สึกว่าUPSเขาจะมีระบบติดตามให้เราเข้าไปดูในเว็บเขาได้เลยว่าขณะนี้ของๆเราเดินทางไปอยู่ที่ไหนเเล้ว หรือติดอยู่ที่ตรงไหน


>>> เจ้าอื่นๆลองหาๆดูครับ เช่น
http://globalmarinetransportation.com/
http://www.baxglobal.com/Tracking/
http://www.westpointglobalshipping.com/

ส่งพัสดุด่วนไปต่างประเทศ มีที่ไหนราคาถูกกว่าส่งกับ ไปรษณีย์ บ้าง

การส่งพัสดุภัณฑ์ไปต่างประเทศจะเรามีทางเลือกได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาพอที่จะ การวางแผนระยะเวลาที่ต้องการให้ถึงปลายทางไว้ล่วงได้เท่านั้นเองล่ะครับ และต้องเลือกส่งโดยใช้บริการของไปรษณีย์ไทยนี่ล่ะถูก และดีที่สุดแล้ว เพราะว่าการส่งที่ถูกที่สุด และไม่ล้าช้าจนเกินไปนักก็ต้องส่งกันแบบ SAL ของไปรษณีย์ครับ ซึ่งจะไปทางเครื่องบินเหมือนกันแต่ตามเวลาของเค้าที่จัดไว้เท่านั้น โดยจะใช้เวลานานไม่เกิน 1 เดือนก็จะถึงปลายทางผู้รับได้ครับ ราคาก็ไม่แพงเลยเพียงกิโลกรัมหนึ่ง (1000 กรัม) จะไม่เกิน 200-1000 บาทตามระยะทาง ซึ่งถ้ามีนํ้าหนักพัสดุมากขึ้นก็จะได้ราคาต่อกิโลกรัมที่ถูกลงไปด้วย เช่น ส่ง SAL ไปฝรั่งเศสหนัก 1000 กรัมก็จะเป็นเงิน 900 บาท แต่ถ้าส่ง 2000 กรัมก็จะแค่ 1180 บาทกันเท่านั้นเองล่ะครับ ลองเข้าไปตรวจสอบราคาตามนํ้าหนัก และจุดหมายปลายทางกันได้ที่ลิงค์นี้เลยครับ...สะดวกดีที่
http://www.thailandpost.com/servicerate_result.php

เวลาส่งของไปต่างประเทศ ใช้บริการของอะไรกันเหรอครับ

ไปรษณีย์ไทย
ถ้าไม่รีบไม่คิดมาก ราคาถูก Track ได้ ก็ EMS (ไม่เกิน 7 วัน)
แล้วยิ่งถ้าไม่สำคัญก็ส่งเป็น AirMail-ลงทะเบียนก็ได้ (นาน 15 วัน Track ได้แค่บางประเทศ)
ถ้าส่งของพวก Ebay ส่วนใหญ่นิยมส่งเป็นพัสดุย่อยทางอากาศนะครับ 15 วันถึงโดยประมาณ

อีกอันนึงแต่ราคาแพงนะครับ
FedEx
ในกรณีที่ ด่วน เร็ว เชื่อถือได้ ขอบอกเร็วมาก FedEx ครับ ส่งไม่เมกา 4 วัน จีน 3 วัน เร็วมาก Track ได้ตลอดทาง

ชนิดการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ชนิดของการส่งพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ
1.   พัสดุย่อย (small package) เป็นบริการส่งพัสดุไปต่างประเทศในราคาถูกกว่าปกติ แต่มีกฎว่าต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม, ห้ามใช้เทปหรือกาวปิดผนึก สามารถใช้เชือกผูกได้เท่านั้น และต้องแปะใบศุลกากร CN22 (สีเขียว) พัสดุย่อยยังแบ่งเป็น พัสดุย่อยทางอากาศ ทางSAL และทางภาคพื้น
-   พัสดุย่อยทางอากาศ เป็นที่นิยมมากสำหรับผู้ขายสินค้าทางอีเบย์ ระยะเวลาในการส่งประมาณ 13 – 21 วัน (จากประสบการณ์ที่เคยส่ง)
-   พัสดุย่อยทาง SAL ไปทางเครื่องบินเหมือนกัน แต่ต้องรอปลดระวางเครื่องบินว่าง ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
-   พัสดุย่อยทางภาคพื้น ไปทางเรือ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ค่าบริการถูกที่สุด
2.   พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (International Parcel) เป็นบริการส่งพัสดุไปต่างประเทศตามปกติ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม สามารถปิดผนึกได้ ค่าบริการสูงกว่า พัสดุย่อย แต่เหมาะสำหรับประเทศที่เสี่ยงกับการที่ของจะหาย อย่าง อิตาลี และ ฝรั่งเศส แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ทางอากาศ ทาง SAL และทางภาคพื้น เหมือนพัสดุย่อย ระยะเวลาส่งก็พอๆกัน
เงื่อนไขการใช้บริการ
-   ขนาดอย่างสูง : แต่ละด้านไม่เกิน 1500 มม. ด้านยาวที่สุด รวมกับความยาววัดโดยรอบห่อพัสดุ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งไม่ใช่ ด้านที่มีความยาวที่สุดไม่เกิน 3000 มม.
-   ขนาดอย่างต่ำ : ไม่ต่ำกว่า 90 x 140 มม. ม้วนกลมด้านยาว + 2 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 170 มม. และด้านยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 100 มม.
-   น้ำหนักสูงสุด : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
3.   ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สิ่งของที่คุณส่งจะได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วนทุกขั้นตอนโดยมีระบบงาน พิเศษแยกเป็นเอกเทศจากระบบงานไปรษณีย์ตามปกติคุณจึงมั่นใจได้ทั้งในด้านความ รวดเร็ว ปลอดภัยและถึงมือผู้รับแน่นอน การไปรษณีย์ไทย ยินดีคืนค่าบริการให้คุณ หากสิ่งของถึงมือผู้รับล่าช้ากว่ามาตรฐานการนำจ่ายที่กำหนด และถ้ามีการเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของการไปรษณีย์ คุณจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย (ก็อปคุณ danan89 มาหมดเลยค่ะ เพราะไม่เคยส่ง แบบ ems)

บริการเสริมและวงเงินรับประกัน
1.   ลง ทะเบียน 55 บาท บริการนี้ให้ความคุ้มครองแก่เอกสารหรือสิ่งของที่คุณฝากส่งโดยมีหลักฐานการ รับฝาก และการนำจ่ายให้แก่ผู้รับ ส่วนการส่งต่อก็มีการปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างจากสิ่งของ ที่ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา จึงเหมาะสมสำหรับการส่งเอกสารหรือสิ่งของสำคัญ หรือมูลค่ามากพอสมควร หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายเพราะความผิดของทาง การไปรษณีย์คุณจะได้รับชดใช้ในวงเงิน 1,800 บาท (สำหรับต่างประเทศ)
2.   EMS รวมอยู่ในค่าส่งแล้ว วงเงินชดใช้สำหรับต่างประเทศ ไม่เกิน 7,000 บาท สำหรับ package (พัสดุ) และ 3,000 บาท สำหรับ document (เอกสาร)
ลิงค์สำหรับคำนวณราคาค่าส่ง
http://www.thailandpost.com/search_ems.asp

การ คำนวณค่าส่งที่จะเรียกเก็บกับลูกค้า ควรคิดเป็นเรทของประเทศที่อยู่ทวีปอเมริกาซึ่งเป็นเรท สูงสุดเพราะการคิดเรทจะแบ่งเป็นโซน เอเชีย ยุโรป อเมริกา
ลิงค์เช็คแทรคของเว็บไปรษณีย์ไทย (เช็คได้เฉพาะ ems)
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

ลิงค์สำหรับเช็คแทรคของหลายๆประเทศ (ได้เป็นบางประเทศ)
http://www.track-trace.com/post